Gradeschool
.
Eğitim programımız
 

Eğitim programımızda temel amacımız her öğrencinin mevcut yeteneklerini ve kapasitesini keşfetmesine yardımcı olmak ve öğrenmeyi sevmesi için gereken ortamı hazırlamaktır. Bu doğrultuda oluşturulan eğitim planları her yaş grubunun özelliklerine uygun olarak Bilişsel, Duygusal, Dil, Psikomotor alanları içerir.

 

Eğitim planlarımız her çocuğun ayrı bir cevher olduğunu ve gelişiminin farklılık göstereceğini bilerek ona uygun tekniklerle uygulanır. Ayrıca her bir çocuk için kendi yaş grubunda kazanması beklenen özbakım becerilerinin gelişmesine de destek verilir. Böylece mevcut beceri ve yetenekler öğrencimizin aktif katılımı, velimizin desteği ve eğitmenlerimizin profesyonel yaklaşımı ile bir üst noktaya taşınır. 

 

Öğrencilerimizin gösterdikleri gelişim ve desteklenmesi gereken konular eğitmenlerimizce velilerimize düzenli ve sistematik olarak aktarılır ve böylece onların aktif işbirliği için gereken zemin hazırlanır.